Valler er teamarbeid og kreativitet

I tillegg til teoretisk kompetanse har Valler en ambisjon om å trene opp elevenes kreativitet. Gjennom tre år på Valler deltar elevene i prosjekter som gir økt bevissthet om verdien av å samarbeide for å lykkes

Å skape noe sammen

Valler har en sterk kultur på at det er "lov å være god" som enkeltelev. Samtidig vet vi at arbeidslivet i dag etterspør mennesker som kan anvende sine fagkunnskaper kreativt til å løse utfordringer sammen med andre. Som elev på Valler skal du bli god på teamarbeid, modig og kreativ. Les vår brosjyre og se filmene for å få et inntrykk av hvordan vi jobber.