Åpen skole

Vi ønsker 10.klassinger velkommen til Valler på tirsdag 23.januar mellom kl. 9.00-13.00. Du treffer elever, lærere og ledelse og får et inntrykk av undervisningen og det gode miljøet på Valler. Kl. 09.00, 10.00 og 12.00 vil det være presentasjon av fagtilbud og skolehverdag i auditoriet.

Program for åpen dag

Dere tas i mot ved inngangen av rådgiverne og guider fra elevrådet fra kl. 08.30 og videre utover dagen.

Møte med ledelsen på Valler og informasjon om fagtilbudet vårt og skolehverdagen kl. 9, 10 og 12.

Runde på skolen med elevguidene. Dere besøker klasserom og undervisning, og stands rundt på skolen med ulike elevaktiviteter på Valler.

Dere får bl.a. vite mer om dette

Ulike fag på skolen både samfunnsfag, språk og realfag
Nye fag: Programmering og modellering, Design og arkitektur
Teknologi og forskningslære
Elevrådet
Vallerrevyen
Vallermarsjen
Klassekamper og konkurranser
Sjakk
Temadager på skolen
Kor
Politisk forum og "skriv for liv"
Språkreiser i 3.klasse
Norgesekskursjon i 1.klasse
Hva skal du bli? Informasjon om "Neste skritt" som er Vallers program for karriereveiledning