Skolestart på Valler høsten 2017

Første skoledag er torsdag 17.august. Vg2 og Vg3 møter kl. 09.00. Vg1 møter kl. 10.00.

Vi ser frem til å møte gamle og nye elever ved skolestart. Under ser dere et grovoppsett over den første skoleuken.

Vg1-første skoleuke


Torsdag 17.august: Fremmøte kl. 10.00 i gymsalen. Møte med kontaktlærer. Fadderprogram

Fredag 18.august: Tid med kontaktlærer. Fadderprogram. Vanlig undervisning fra ca. kl. 13.00

Mandag 21.august: Fotografering, IKT-program, bokutlevering. Fadderprogram i utvidet lunsj

Tirsdag 22.august: Vanlig undervisning

Onsdag 23.august: Aktivitetsdag på Kalvøya (hele skolen)


Vg2 og Vg3-første skoleuke


Torsdag 17.august: Fremmøte kl. 09.00 i gymsalen. Tid m/kontaktlærer. Faddermøte kl. 11.00.

Vg3: Hente bøker og IKT-sjekk etter lunsj.

Fredag 18.august: Vanlig undervisning starter.

Vg3: Fotografering og bokutlevering forts.

Vg2: Hente bøker og IKT-sjekk

Mandag 21.august: Vanlig undervisning

Tirsdag 22.august: Vanlig undervisning 

Onsdag 23.august: Aktivitetsdag på Kalvøya