Eksamensplan

Plan for skriftlige eksamener er sentralt gitt og lik for alle videregående skoler i Norge. Dato for muntlig eksamen bestemmes lokalt på den enkelte skole.

 Plan for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du her