Elevrådet på Valler

Valler har et aktivt elevråd som bidrar til det gode sosiale miljøet på skolen.

Styret i elevrådet 2015 består av:

  • Anders Norum, leder
  • Bjørn Ferdinand Rokkan, nestleder
  • Frigg Winther Rugset, sekretær
  • Eline Sletbakk Bugge
  • Tuva Degré
  • Carsten Skipper Grønli

Elevrådets arbeid:

  • Elevrådet på Valler jobber aktivt for høy trivsel og gode arbeidsforhold for elevene.
  • Elevrådet arrangerer Operasjon dagsverk og sosiale aktiviteter på skolen.
  • Elevrådet møter skolens ledelse en gang i uken i samarbeid for en positiv utvikling på Valler.

Kontaktperson

Elevråd Valler vgs

E-post elevrad@valler.vgs.no