Lån og stipend

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend i Lånekassen. Søknad skal skje elektronisk.

Begynner du i videregående opplæring til høsten? Har du ungdomsrett, kan du søke om utstyrsstipend fra Lånekassen så snart du takker ja til opptaket. Stipendet får du uansett hvor mye foreldrene dine tjener.


Utbetaling av stipend og lån

Du får stipendmeldingen/gjeldsbrevet på lærestedet ditt. Husk at du må skrive under på brevet og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må både du og en av foreldrene dine skrive under.

Hele utstyrsstipendet blir utbetalt på en gang.
Studielånet deles opp og utbetalinger er den 15. i hver måned.

Les alt om lån og stipend fra Lånekassen på lanekassen.no

Kontaktpersoner

MOL-1

Elizabeth Mollerup

Kontorfullmektig

E-post elizabeth.mollerup@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

ANNEMA

Anne Ma Y. Vibe

Adm. konsulent

E-post Anne.Ma.Y.Vibe@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

Kim Henrik Thorkildsen

Økonomistyring, Religion og etikk. Kontaktlærer 3E

E-post kim.henrik.thorkildsen@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

SEL

Ida Selmer

Rådgiver

Underviser i kroppsøving

E-post ida.selmer@valler.vgs.no

Tlf: 67805750