Vitnemål - kompetansebevis

Originalt førstegangsvitnemål er gratis det året eleven avslutter videregående utdannelse. Det kan hentes på skolen siste uke i juni, evt. sendes det til adressen skolen har fått oppgitt. Elektronisk versjon lastes opp til Samordna Opptak

Elever som ikke får vitnemål ved skoleslutt får kompetansebevis. Disse sendes i posten til Vg3 elever som ikke henter siste uke i juni. Vg1 og Vg2 elever som ikke er tilstede siste skoledag må avtale med kontaktlærer før siste skoledag om overlevering av denne.

Medhold på eksamensklage eller standpunktklage gir rett til nytt førstegangsvitnemål. Ta kontakt med Tom Tallak Solbu

Duplikater av vitnemål og kompetansebevis kan bestilles ved henvendelse på e-post til Tom Tallak Solbu. Vitnemålet vil bli stemplet med «Duplikat ‘dato’».  Duplikatet koster 200 kroner (500 kroner fra høst 2017) som forhåndsbetales.

Forbedringsvitnemål kan bestilles ved henvendelse på e-post til Tom Tallak Solbu. Elever som har forbedret karakterer, eller har tatt nye fag, må dokumentere disse med kompetansebevis fra privatistskolen. Eleven må presisere hvilke karakterer som han/hun ønsker å ha med på vitnemålet. Karakterprotokoll eller karakterutskrift er ikke gyldig bevis. Unntaket er hvis privatisteksamenen er avlagt på en privatistskole i Akershus. Da vil eksamensresultatene være tilgjengelige for Valler via fylket. Forbedringsvitnemål koster 200 kroner (500 kroner fra høst 2017) som forhåndsbetales.

Elektronisk versjon av forbedringsvitnemålet lastes opp til Samordna Opptak samtidig som papirversjon utstedes. Vitnemål sendes ikke som PDF eller bilde. PDF eller bilde-versjoner er ikke juridisk gyldige som vitnemål.

Vitnemål blir tilsendt i posten så snart vi har behandlet bestillingen.

Forhåndsbetaling gjøres ved innbetaling til konto: 1503 68 05967, med teksten «Fagdokumentasjon». Innbetalingen må dokumenters i e-post til Tom Tallak Solbu for raskere saksbehandling. F.eks. vil skjermdump fra nettbank være gyldig dokumentasjon.

Oversettelse av vitnemål gjøres på bestilling til Tom Tallak Solbu.