Informasjon fra kontaktmøter

Her finner du informasjon og presentasjoner fra kontaktmøter på Vg1, Vg2 og Vg3 på Valler

Lysbilder fra kontaktmøte Vg2 tirsdag 6.november 2018 (PPTX: 13.4 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg3 torsdag 18.oktober 2018 (PPTX: 2.9 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg1 tirsdag 9.oktober 2018 (PPTX: 8.5 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte Vg1 torsdag 23.august 2018 (PPTX: 3.4 MB)

 

Ungdata-undersøkelsen - Valler vgs (PPTX: 2.6 MB)

 

Ungdata-undersøkelsen - Videregående skoler i Bærum (PPT: 5.3 MB)