Åpen skole på dag og kveld

Vi ønsker 10. klassinger velkommen til Valler på mandag 14.januar mellom kl. 08.30-13.00. I år har vi åpen skole også på kveldstid mellom kl. 17.00 og 20.30 for både foreldre og 10.klassinger. Dere treffer elever, lærere og ledelse og får et inntrykk av undervisningen og det gode miljøet på Valler.

Program

Dagtid kl. 8.30-13.00

Dere tas i mot ved inngangen av rådgiverne og guider fra elevrådet fra kl. 08.30 og videre utover dagen.

Møte med ledelsen på Valler og informasjon om fagtilbudet vårt og skolehverdagen kl. 9, 10 og 12.

Runde på skolen med elevguidene. Dere besøker klasserom og undervisning, og stands rundt på skolen med ulike fag og elevaktiviteter på Valler.

Kveldstid kl. 17.00-20.30

Dere tas i mot ved inngangen av rådgiverne og guider fra elevrådet fra. kl. 17.00 og videre utover kvelden.