Frist for søknad om opptak på vigo til neste skoleår. Alle elever må søke og har fortrinnsrett på egen skole