Vg1: Engelsktentamen. Vg2: Halv planleggingsdag. Fri før lunsj, undervisning starter kl. 12.10. Vg3: Tentamen i POME og Biologi 2. Resten av elevene har fri før lunsj, undervisning begynner kl. 12.10.