Sabonadagen

Innsamlingsaksjon til prosjekt i Zimbabwe hele dagen.