Studiedag med undervisningsfri for elevene. Planleggingsdag med kompetanseheving for lærerne.