Studiedag med undervisningsfri for elevene. Digital planleggingsdag med kompetanseheving for lærerne.