Nytt vitnemål 2019

Skolen er stengt i perioden 1.juli - 1.august. Her kan du lese mer om klage på eksamen og nye vitnemål.

Klage på skriftlig eksamen

Fristen for ordinær klage på eksamen er fredag 5.juli. Ordinære klager blir behandlet til høsten. Klage sendes på e-post til Brage Sandmoen, og merk e-posten med "Eksamen-klage", og gi e-posten "høy prioritet".

Nytt vitnemål etter klage på eksamen-hurtigklagebehandling

Hvis du har levert klage på eksamenskarakter innen hurtigklagefristen, vil medhold på klagen fanges opp av studieleder, Tom Tallak Solbu. Du vil få beskjed på e-post innen utgangen av uke 27. Nytt vitnemål blir lastet opp til samordna opptak og sendt hjem til deg i posten på din registrerte adresse. Hvis du ikke hører noe angående klagen i løpet av uke 27, har du ikke fått medhold/endret eksamenskarakter.

Nytt vitnemål etter forbedring av karakterer på privatisteksamen, frist 5. juli kl. 12

Hvis du har tatt fag på privatisten og forbedret karakterer som du ønsker på vitnemålet, må du sende e-post til studieleder Tom Tallak Solbu og merk e-posten med "Privatist-forbedring", og gi e-posten "høy prioritet".

Du må oppgi fødselsnummer og hvilke fag du ønsker å bytte ut på vitnemålet. Har du tatt privatisteksamen utenfor Akershus fylkeskommune, må du legge ved kompetansebevis på de nye karakterene i tillegg. Karakterutskrift er ikke gyldig dokumentasjon.

 Annet

Henvendelser etter 5.juli: Send e-post til skolens postmottak. E-poster her leses med jevne mellomrom i sommerferien.