Opplysninger om elevenes foresatte Vg1

Her kan foresatte til elever på Vg1 fylle ut kontaktopplysninger slik at skolen kan nå dere med viktig informasjon.

Registrer kontaktopplysninger her