Ungt entrepenørskap

Valler var som en av fem videregående skoler i Akershus invitert til å delta på Innovasjonscamp i regi av Ungt entrepenørskap.. Tema var bærekraftige byer og samfunn, med utgangspunkt i Osloregionen.

Europeisk miljøhovedstad

I forbindelse med markeringen av at Oslo er europeisk miljøhovedstad foregår det denne høsten innovasjonscamper på i alt 20 skoler i Osloregionen (Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark).

Osloregionen er en av storbyregionene i Europa med høyest befolkningsvekst. Det er helt avgjørende å høre på ungdommens synspunkter på hvordan fremtidens bærekraftige samfunn skal se ut.

Under innovasjonscampen skal elevene løse et case og vinnerne fra hver skole får presentere sine løsninger for politikere og byplanleggere fra 83 kommuner i regionen. Denne finalen foregår på Oslo rådhus i midten av november. 

Campen på Valler

På Valler deltok det elever fra økonomifagene og teknologi og forskningslære. Ca. 60 elever fordelt på 15 grupper. Elevene kunne velge mellom følgende tre oppgaver:

Hva er fremtidens transportløsninger og byutvikling?

Hvordan involvere og engasjere befolkningen i lavutslippssamfunnet?

Hvordan redusere forbruket og bruk av naturressurser?

Elevene jobbet prosjektbasert hele dagen og kreative løsninger ble høyt vurdert av veilederne og juryen.

Vinnerne

Vinnerne på Valler ble Simon Sandvik Lee, Edvard Hanssen Eggesvik, Vegard Bahlberg Øhre og Mattias Tofte. De presenterte en ny løsning for søppelsortering som skal øke folks bevissthet og motivere til holdningsendringer. I tillegg hadde de en kreativ og høyteknologisk løsning på både plastposeproblemet og matsløsingen i husholdningene.

Profesjonelt og meningsfullt

Undervisningsleder ved Valler, Live Toft Sundbye, var meget godt fornøyd med innovasjonscampen. Det er flott at organisasjonen Ungt entrepenørskap gjennomfører et så profesjonelt og meningsfullt opplegg på skolen. Det stimulerer til engasjement og vi ser den kreative siden av elevene våre på en fin måte. I tillegg er det meget faglig relevant, sier hun. 
.

 bs
bs

Edvard, Simon, Mattias og Vegard vant innovasjonscampen på Valler, og skal delta i finalen på Oslo rådhus i november.