Biologiekskursjoner

Biologielevene på Valler reiser hver høst på feltkurs. Her legges et faglig grunnlag som de bygger videre på gjennom skoleåret.

Til fjells

Biologielevene som går i 3.klasse har i flere år reist til Småroi fjellstove på telemarssiden av Hardangervidda. Her gjør de gradientanalyser og artsinnsamlinger i høyfjellsmiljø. Det er stort faglig engasjement og feltanalysene brukes både i undervisningen og til eksamen.

 i
i
 i
i
 i
i

Det marine miljøet

For elevene i Biologi 1 fra 2.klasse går turen ut på Oslofjorden med båten NyVigra fra Moss. Her gjøres diverse målinger og kartlegging av arter i det marine miljøet. 

Dessverre avdekkes også forsøplingen i fjorden, noe som forsterker bevisstheten og fokuset på bevaring av miljøet sjø- og havområdene våre.

 i
i
 i
i