Ledige vikariater våren 2020

Valler videregående skole har ledig vikariat som lærer i historie og matematikk, samt vikariat som bibliotekar

Ledig vikariat som lærer i historie (40%)

Arbeidsoppgaver:
Undervisning etter lærerplanen i faget. 
Kontaktlærer

Kvalifikasjoner:
Undervisningskompetanse i historie.
Undervisningserfaring er ønskelig.

Ledig vikariat som lærer i matematikk (tilkallingsvikar)

Arbeidsoppgaver:
Undervisning etter lærerplanen i faget. 

Kvalifikasjoner:
Undervisningskompetanse i matematikk.
Undervisningserfaring er ønskelig.

Ledig vikariat som bibliotekar (50% periodisert, fri i skolens ferier)

Arbeidsoppgaver:
Drift av skolens bibliotek.
Utvikle gode digitale tjenester for skolen generelt, tilpasse og formidle bibliotekets tilbud på
skolens læringsplattform, infoskjerm og hjemmeside.   
Samarbeide med skolens øvrige ansatte om å utvikle bibliotekets tilbud på skolen.

Kvalifikasjoner:
Bibliotekfaglig utdanning på bachelor eller masternivå.
God formidlingsevne.
God norsk og engelsk språkforståelse.


For alle stillinger gjelder følgende:
Gode generelle IKT-kunnskaper er en forutsetning. 
Interesse for å jobbe med ungdom.
Utadvendt
Initiativrik
Faglig og personlig trygghet.
Samarbeidsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
Et meget godt arbeidsmiljø. 

Søknadsfrist: Snarest 


Kontaktinformasjon for historiestillingen:
Rektor Berit Hetland eller Avdelingsleder Live Sundbye på tlf. 67 80 57 50

Kontaktinformasjon for matematikkstillingen:
Rektor Berit Hetland eller Avdelingsleder Ann-Kristin Hjelde på tlf. 67 80 57 50

Kontaktinformasjon for bibliotekar:
Rektor Berit Hetland eller Adm. leder Leif Anders Larsen på tlf. 67 80 57 50

 

Kortfattet søknad og CV sendes på e-post til: post@valler.vgs.no