Koronaviruset - viktig info om fravær og undervisning

 

Fravær

Ut skoleåret vil elever som har fravær av forskjellige helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Elevene må selv melde fra til sin kontaktlærer ved sykdom, og kontaktlærer vil godkjenne fraværet slik at det ikke teller med på 10% fraværsgrensen.


Undervisningsopplegg og vurdering

Når skolen stenges vil elevene få alternative undervisningsopplegg de kan gjøre digitalt på itslearning mens de må være hjemme.

Vi tar sikte på god kommunikasjon mellom lærere og elever.