Valler åpner igjen tirsdag 12.mai

Etter mange uker med digital hjemmeundervisning åpner vi skolen igjen. Vi må gjøre dette på en forsvarlig måte og i tråd med de smittevernreglene som gjelder for skoler. Planen for mai og juni kan du lese her. Den oppdateres jevnlig.

Vi viser til SMS sendt ut fredag 8.mai om gjenåpning av Valler vgs.

Det er viktig at alle elever og foresatte leser gjennom og setter seg inn i de smittevernreglene myndighetene har laget for de videregående skolene. Vi anbefaler alle å ta en samtale om disse reglene og hva de innebærer før skolestart på tirsdag 12.mai.

Les smittevernreglene her.

Vi vil understreke at syke elever og elever som kjenner symptomer på influensa skal holde seg hjemme fra skolen.

Skolen har laget en detaljert plan for de siste skoleukene i mai og juni. Valler vgs er en praktfull bygning fra 1938 som vi er stolte av, men skolen har små klasserom, trange korridorer og relativt små fellesarealer. Derfor er vi helt nødt til å begrense antall elever som er tilstede på skolen samtidig. Vi legger opp til at halvparten av elevene er på skolen, mens den andre halvparten har digital hjemmeundervisning i et system som rullerer.

Timeplanen på videregående skole er et komplisert, sammensatt "puslespill", spesielt på Vg2 og Vg3 der elevene har valgt ulike fagkombinasjoner. Dette gjør at elevene ikke kan komme på skolen annenhver dag, men i et system som sikrer at de i størst mulig grad treffer faglæreren sin i løpet av uken. Dette mener vi gir best læringsutbytte for elevene.

I tillegg er det viktig å prioritere god sluttvurdering frem mot standpunktkarakter i fagene. Derfor tar vi inn hele trinn og klasser til sluttvurdering som f.eks. heldagsprøver. Vi vil sørge for at prøvene gjennomføres forsvarlig i store rom med god avstand mellom elevene. 

Vi beklager at skoleavslutningen for Vg3 i år blir klassevis uten foresatte. Vi får ikke lov til å samle mange mennesker i et slikt arrangement.

Vi takker for god støtte og samarbeid så langt!

Her kan du laste ned oppdatert plan for mai og juni.

Rektor

 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at helsesykepleier, rådgivere og rektor er tilgjengelige i perioden fremover:

Helsesykepleier, Hanne Gry Marthinsen, tlf. 46415835

Rådgiver Ida Selmer, tlf. 41337550

Rådgiver Synnøve Skjelten, tlf. 90100851

Rektor Berit Hetland, tlf. 40245905