Skolestart 18. august 2020

Elever på Vg1 møter kl. 10.00 i gymsalen. Elever på Vg2 og VG3 møter kl. 08.20 i klasserommene sine.