Ny elev på Valler

Vi gleder oss alltid til å ta i mot nye førsteklassinger på Valler. Vi forbereder oss godt og har fadderordning og makkerskap som en del av programmet.

Fadderordning

Vi skal gjøre vårt beste for å gi deg en god start på Valler og sørge for at du blir kjent med både skolen og medelevene dine så tidlig som mulig. Den første uken har vi et fadderprogram der førsteklassingene får faddere fra elever på Vg2 og Vg3 ved Valler. Programmet er variert og inneholder bl.a. ulike "bli kjent øvelser", omvisning på skolen, praktiske opplysninger om skolehverdagen, lagspillturneringer, lunsj, kake fra fadderne og spørsmålsrunder der du kan få svar på det du lurer på.

Hva sier fadderne?

Vi har engasjerte faddere som virkelig ønsker å hjelpe deg i gang på Valler, sier elevrådet på Valler. Målet vårt er at du skal føle deg hjemme og få kjenne på det åpne og varme, sosiale miljøet som er på skolen. Her kan man knytte vennskap som kan vare livet ut. Alle fadderne har forberedt seg godt. Vi har hatt felles kurs og lagt gode planer for å ta i mot de nye førsteklassingene. Vi skal gi dere et perspektiv på skolen fra elevenes side og prøve å få dere til å trives fra dag én på Valler.

Makkerskap

For å bygge klassemiljø, skape relasjoner og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående så trygg og god som mulig, vil vi frem til høstferien ha et opplegg med makkerskap. Ditt makkerskap vil bestå av to personer. Deg og din makker. Makkerskap er inndelt tifeldig slik at dere skal lære hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Alle elever er også del av en makkergruppe som består av to makkerskap, altså fire personer. Frem til høstferien er planen at du skal ha tre ulike makkere i tre uker av gangen. Makkerskap er til for elevene og gjøres i samarbeid med kontaktlæreren din og rådgiverne på skolen.

Forsert løp

Hvis du allerede har tatt matematikk eller engelsk på videregående skole og er inne i et forsert løp, må du sende en e-post til Brage Sandmoen så snart du har fått bekreftet at du har kommet inn på Valler. Da kan vi sette deg opp i riktige grupper slik at du kan fortsette forseringen av fag.