Elevrådseminar på Valler

Elevrådet på Valler har en viktig rolle og samarbeider tett med ledelsen. I september hvert år arrangerer skolen elevrådseminar med fokus på skolens psykososiale arbeidsmiljø og hva det innebærer å være med i elevrådet. Alle de tillitsvalgte elevene fra de ulike klassene deltar på seminaret.

Viktig å bli kjent

Det var styret i elevrådet og rektor Berit Hetland sammen med miljøarbeider Andreas Hasund Ødegård som stod i spissen for arrangementet. Første programpost handlet om å sveise de nye tillitsvalgte sammen. Rett og slett bli bedre kjent med hverandre. Åpenhet, samarbeid og trygghet er viktig i fremtidige diskusjoner og i arbeidet for å videreutvikle det sosiale miljøet på Valler.

 

Workshop og gruppearbeid

En del av dagen gikk med til gruppearbeid og ulike workshops. Her drøftet elevene det psykososiale miljøet på Valler, erfaringer med egenevaluering i fagene d.v.s. økt bevissthet rundt sin egen læringsprosess, evaluering av selve undervisningen og til slutt resultatene av elevundersøkelsen i fjorårets Vg1-klasser. Elevrådsstyret hadde også ulike workshops knyttet til hva det innebærer å delta i elevråd, og sette opp å bemanne ulike komiteer for arrangementer på skolen.

 

Elevombudet og elevorganisasjonen

Etter felles lunsj med pizza til alle, var det elevombudet i Akershus, Andreas Nilsson, som tok over scenen. Han snakket til de tillitsvalgte om elevenes rettigheter og plikter i videregående skole. Elevorganisasjonen i Akershus jobber opp mot politikerne i fylket med fokus på rettighetene til elevene i den videregående skolen. Sammen med mange andre skoler i Akershus er også Valler med i Elevorganisasjonen. I sin presentasjon la de vekt på viktige saker som de allerede har fått gjennom og nye som de jobber med. De ønsker flest mulig medlemmer for å sikre enda større gjennomslagskraft.