Innovasjonscamp 2015

Alle elevene på Vg2 deltok på årets innovasjonskamp. Valler har i flere år samarbeidet med Ungt Entrepenørskap i Akershus om dette arrangementet. Campen stimulerer elevenes gründerånd, kreativitet, samarbeidsevne og presentasjonsteknikk. Oppdraget handlet om energiløsninger for fremtiden. Oppdragesgiver var Enova. Det ble en annerledes og lærerik dag.

Innovasjonscamp for hele Vg2 i gymsalen på Valler
Innovasjonscamp for hele Vg2 i gymsalen på Valler

Åpning og oppdrag

Elevene møtte i gymsalen på Valler og fikk umiddelbbart vite hvem de skulle være på gruppe og samarbeide med. Innledningsvis handlet det om å bli bedre kjent med de andre på gruppen og finne ut av interesser og styrker hos hverandre. Teambygging er en viktig del av alle kreative prosesser.

Etter en kort orientering om Ungt Entrepenørskap og dagens program ble elevene presentert for oppdraget fra Enova. De kunne velge mellom to. I det første oppdraget skulle de utarbeide nye løsninger for å få redusert utslippene av klimagasser på ferger. Målet var å innføre/øke bruken av fornybar energi på de mest trafikkerte fergestrekningene i Norge.

Det andre oppdraget handlet om holdningsendring hos befolkningen. Her skulle gruppene utforme en eller flere løsninger som bidrar til at flest mulig får økt bevissthet og enagsjement rundt klimasaken og mulighet til å redusere sine og andres klimautslipp. Løsningen kunne være rettet inn mot husholdninger, privat næringsliv eller offentlige aktører og være en tjeneste, vare, kampanje eller et arrangement. Se nyhetssak fra Ungt Entrepenørskap.

 

Prosessen

Det var høy aktivetet i gymsalen hele dagen. Gruppene jobbet intenst med å utforme løsningsforslag og øve til presentasjonen. Underveis fikk de veiledning av ledelsen på Valler, der fokuset var på forståelse av oppdraget og ikke minst å presentere ideer og prosjekt med glød, engasjement og tro på egne løsninger. Å selge løsningsforslaget på en best mulig måte er avgjørende.

Veiledning
Veiledning

Etter fire timers arbeid, inkludert påspandert lunsj, skulle alle 32 gruppene presentere sine løsninger for en jury. Hver jury hadde åtte grupper inne og valgte så ut de to beste til å gå videre i konkurransen og holde presentasjonen sin i gymsalen for finalejury og alle de andre elevene. Det ble nok en nervepirrende opplevelse for mange elever, men innovasjonscampen handler om å utfordre seg selv litt ekstra både faglig og sosialt. Etter at alle finalistene hadde presentert trakk juryen seg tilbake for å gjøre sin vurdering. To vinnere fra Valler skulle videre til fylkesfinalen i Akershus senere i høst.

Samarbeid og kreativitet
Samarbeid og kreativitet

Vinnerne

Etter femten minutters åndeløs spenning ble de to vinnerlagene ropt opp og bejublet.

"Ferry4" med Dagman Djamulaeva, Jakob Mølsæter, Hogne Hegdal Winther, Madeleine Storm Bamvik og Ilja Elise Engeset hadde den mest kreative løsningen. De lanserte et prosjekt med hydrogendrevne ferger og hadde også andre spennende alternative energiløsninger for fergedrift.

"Evolve" med Anders Norum, Gina Knowles, Johannes Moen, Pernille Lütken Terland og Espen Wiken Lund ble den andre vinneren fra Valler. De hadde designet en app for mobiltelefon som skulle hjelpe vanlige husholdninger til et mer miljøvennlig forbruk. Det var flere av finalelagene som hadde utviklet apper, men "Evolve" hadde den mest helhetlige løsningen og dessuten en god presentasjon av produktet.

Gratulerer til vinnerne og lykke til i Akershusfinalen, der de beste gruppene vil få mulighet til å være med i landsfinalen i Trondheim til vinteren.