Vernissage på Valler

Elevene på Visuelle kunstfag 2 viser for tiden frem arbeidene sine. Utstillingen ble åpnet med vernissage der elevene og lærer Tine Busk fortalte om tema, prosess og inspirasjon.

 

Oppgaven

Oppgaven elevene skulle løse var relativt fri med hensyn til teknikk og hvor abstrakt bildet kunne være.
I følge kunstfaglærer Tine Busk var det bevissthet rundt fargebruk, fargesymbolikk og fargepsykologi som var utgangspunktet for oppgaven til elevene. Utstillingen viser svært forskjellige løsninger og elevenes individuelle uttrykk i løsningen av "oppdraget".

 

Gøy

Karin Hellum, en av elevene i Visuelle kunstfag 2, forteller at det var givende og veldig gøy å jobbe med oppgaven. Hun har malt en hvit fjær på rød bakgrunn og lot seg inspirere av den egyptiske gudinnen Maat. Det røde skal symbolere liv, hjerte, kjøtt og blod. mens den hvite litt slitte fjæren er ulike veier og drømmer i livet.


 Saje Kierulf Sarkandi

 Cecilie S. Kvernerud

 Gianni Risbakk (venstre) og Nikolaos Nygaard

 Håvard Gismerøy Ekker