Matte med frukt

Mange vallerelever benyttet seg av lekseverkstedet i matematikk i november og desember. Veldig nyttig var dommen fra elevene.

Høy deltakelse

Det var stor interesse og spesielt høy deltakelse de to siste gangene rett før tentamen, forteller matematikklærer Abdul Mohammed. Han hadde med seg elever fra 3.klasse som hjelpelærere. Vi  føler at vi bidrar og at dette er et godt tiltak, sier tredjeklassingene Jan Inge Dyrhaug, Marie Beining, Maria Jevne og Sjur Brekke Espedal, som gikk rundt og hjalp medelevene med ulike matematiske utfordringer.

Effektivt

Jeg synes dette er effektivt og jeg får gjort mer her enn jeg ville fått gjort hjemme, sier Eivind Dogger som har Matematikk R1. Det er god mulighet til å få hjelp her og dessuten kan vi samarbeide med andre om mattestykkene, sier Ingvild Thorsen. Nettopp samarbeid og litt bistand er ofte det som skal til for å komme seg videre når man står fast litt. I tillegg er det læring i å forklare noe for andre. Vi er veldig fornøyde med lekseverkstedet, uttaler rektor Berit Hetland.

Frukt

Energi er nødvendig for å knekke vanskelige mattenøtter. Derfor serveres det frukt på lekseverkstedet. Sunt og godt og en grei måte å få opp blodsukkeret litt sier elevene.