Studieteknikk

Studieteknikk er et hovedsatsingsområde på Valler. Frem mot tentamen og eksamen får elevene i 3.klasse høre på erfaringene til Olav Schewe. Han har skrevet boken "Superstudent - lær mer effektivt og få bedre karakterer" og er en stor ressursperson på feltet.

"Vi har en ambisjon om at elevene våre skal lære seg hvordan de lærer best og legger derfor stor vekt på egenvurdering og studieteknikk", sier rektor Berit Hetland. "Vi har innledet et samarbeid med Olav Schewe og han skal bidra med kunnskap og bevissthet både overfor lærerne våre og elevene på alle trinn."

I første omgang er det tredjeklassene på Valler som får foredrag om hvordan de kan utnytte tiden maksimalt og oppnå bedre karakterer.

"Å lykkes med studiene handler ikke bare om å være smart. Psykologer mener at så mye som 70% av læringen skyldes studieteknikk og motivasjon", sier Olav Schewe. "Jeg var selv en middels god student, men klarte etterhvert å oppnå toppkarakterer ved hjelp av studieteknikk."

Olav Schewe er utdannet ved NHH, University of Oxford og UC Berkeley i USA. Boken hans om studieteknikk har blitt en bestselger og er oversatt til en rekke språk.