Fadderopplæring

I dag har det vært fadderopplæring, så nå er vi topp forberedt på å ta i mot de nye elevene som begynner i 1.klasse til høsten, sier Eline og Tuva som står i spissen for fadderprogrammet på Valler. Med seg på laget har de rådgiverne Ida Selmer og Kim Thorkildsen og miljøarbeider Andreas Hasund Ødegård...og ca. 70 faddere.

Vi er overveldet over at over 140 elever meldte seg som faddere, forteller Eline Sletbakk Bugge og Tuva Degre. Vi har plukket ut 70 elever som skal være faddere, og alle er enige om at det er en viktig jobb, fortsetter jentene. Det handler om å gi de nye elevene en god start og trygghet når de kommer til Valler. Vi ønsker at de skal bli kjent med elever og skolen og komme raskt inn i det gode miljøet vi har her.

 Det er fint å ha noen å si hei til i gangen og kunne spørre om praktiske og sosiale ting, sier Eline. Så blir kanskje terskelen for å melde seg på ulike aktiviteter, som f.eks. revyen lavere.

Vi har meget gode erfaringer med fadderprogrammet vårt, sier rektor ved Valler Berit Hetland. Elevene våre er en stor ressurs og det er flott å se det store engasjementet for å være fadder og bidra til en trygg og god skolestart for høstens førsteklassinger, avslutter rektor Hetland.
.