Skolestart på Valler høsten 2016

Første skoledag er onsdag 17.august. Vg2 og Vg3 møter kl. 09.00. Vg1 møter kl. 10.00.

Vi ser frem til å møte gamle og nye elever ved skolestart. Under ser dere et grovoppsett over den første skoleuken.

Vg1-første skoleuke

Onsdag 17.august: Fremmøte kl. 10.00 i gymsalen. Møte med kontaktlærer. Fadderprogram

Torsdag 18.august: Tid med kontaktlærer. Fadderprogram. Vanlig undervisning etter lunsj

Fredag 19.august: Fotografering, IKT-program, bokutlevering. Fadderprogram i utvidet lunsj

Mandag 22.august: Vanlig undervisning

Tirsdag 23.august: Vanlig undervisning

Onsdag 24.august: Aktivitetsdag på Kalvøya (hele skolen)

Vg2 og Vg3-første skoleuke

Onsdag 17.august: Fremmøte kl. 09.00 i gymsalen. Tid m/kontaktlærer. Faddermøte. Fotografering. Hente bøker

Torsdag 18.august: Vanlig undervisning. Fotografering og bokutlevering forts.

Fredag 19.august: Vanlig undervisning

Mandag 22.august: Vanlig undervisning

Tirsdag 23.august: Vanlig undervisning 

Onsdag 24.august: Aktivitetsdag på Kalvøya