Nye fag på Valler

Vi utvider fagtilbudet vårt med to nye fag. Design og arkitektur startet i høst, mens Programmering og modellering settes i gang når neste skoleår starter opp i august. Dette er både spennende og nyskapende, sier rektor ved Valler Berit Hetland.

Programmering og modellering

Lurer du på hvordan man ved bruk av data kan simulere naturfenomener? Da er programmering og modellering faget for deg. Gjennom kunnskap fra andre realfag som matte og fysikk får du gjøre praktiske forsøk i klasserommet og sammenligne resultatene med datasimuleringer. Du vil også lage programmer som løser matematiske oppgaver som ikke kunne vært løst med papir og kalkulator. Dette er et tverrfaglig fag som gir deg et fortrinn og dybdelæring i realfagene.

Vi har et sterkt realfagsmiljø på Valler og er helt i front blant videregående skoler når vi nå kan tilby programmeringsfag, sier rektor Berit Hetland. Våre lærere samarbeider bl.a. med Beregningsmiljøet på Universitetet i Oslo som nylig ble et senter for fremragende undervisning.

Les informasjonsark om faget her. (PDF: 1.1 MB)

 

.

Design og arkitektur

Er du opptatt av form og funksjon? I hverdagen er vi alle brukere av arkitektur og produkter som noen har formgitt. I dette kreative faget blir du utfordret til å vurdere ny design og arkitektur, også i et bærekraftig miljøperspektiv. Du får jobbe praktisk med skisser, prototyper og modeller. Vi drar på spennende og inspirerende fagdager, blant annet til det verdenskjente arkitektkontoret Snøhetta.