Studieteknikk

Denne våren øker vi innsatsen for å gi elevene ved Valler kunnskap om studieteknikk. Vi samarbeider med Olav Schewe om prosjektet superlæring som hadde kick-off 1.mars. Ambisjonene er å hjelpe elevene til å nå målene sine her på Valler og samtidig få med seg verdifull studieteknikk til videre studier på universitet og høyskole.

Videoleksjoner

Prosjekt superlæring er et digitalt kurs i studieteknikk som skal hjelpe elevene å lære raskere og bedre. Kurset består av 60 korte videoleksjoner og noen mini-quizer.

Alle elevene ved Valler har registrert seg med tilgang til kurset. Det er 7 hovedtemaer som lanseres uke for uke utover våren: Notatteknikk, leseteknikk, hukommelsesteknikker, motivasjon, selvdisiplin, tidsmestring og prestasjonsteknikk.

Her kan du lese mer om kurset i studieteknikk på Valler.