Nytt programmeringsfag ved Valler

Fra høsten 2017 tilbyr Valler som første skole i landet det nye faget Programmering og modellering. Nesten 60 elever har valgt faget i neste skoleår, noe som viser at dette er et populært og meget aktuelt fag.

Programmering og modellering

Lurer du på hvordan man ved bruk av data kan simulere naturfenomener? Da er programmering og modellering faget for deg. Gjennom kunnskap fra andre realfag som matte og fysikk får du gjøre praktiske forsøk i klasserommet og sammenligne resultatene med datasimuleringer. Du vil også lage programmer som løser matematiske oppgaver som ikke kunne vært løst med papir og kalkulator. Dette er et tverrfaglig fag som gir deg et fortrinn og dybdelæring i realfagene.

Først i Norge

Valler er den eneste skolen i Norge som tilbyr programmering og modellering som eget fag. To av skolens lærere har utviklet læreplanen i faget i samarbeid med utdanningsdirektoratet.

Vi har et sterkt realfagsmiljø på Valler og er helt i front blant videregående skoler når vi nå kan tilby programmeringsfag, sier rektor Berit Hetland. Våre lærere samarbeider bl.a. med Beregningsmiljøet på Universitetet i Oslo som nylig ble et senter for fremragende undervisning.

Les hva Budstikka skriver om det nye programmeringsfaget på Valler.

.