Lær å lære

Valler satser stort på studieteknikk. Vi vektlegger også gode faglige tilbakemeldinger fra lærerne og hjelper elevene til å reflektere over hvordan de lærer best.

Satsing på studieteknikk

Fra skoleåret 2017-18 har vi inngått en forpliktende avtale med Olav Schewe, forfatteren av boken "Superstudenten", slik at alle elevene i 1. klasse får tilbud om å lære gode arbeidsvaner og studieteknikk. Det er første gang vi går så tungt inn og tilbyr Vg1-elevene et grundig kurs i studieteknikk, sier rektor ved Valler Berit Hetland.

Olav Schewe vil også veilede lærerne ved Valler, slik at de kan bidra aktivt til å videreutvikle elevenes studieteknikk. Viktige ferdigheter vil være notatteknikk, leseteknikk, hukommelsesteknikker, motivasjon, selvdisiplin, tidsmestring og prestasjonsteknikk.

Han vil også stille opp på foreldremøtet for 1.klasse den 24.oktober for å informere om opplegget.

Skolen ser virkelig frem til det videre samarbeidet med Olav Schewe og vi har stor tro på at dette vil hjelpe elevene til å nå målene sine her på Valler og samtidig få med seg verdifull studieteknikk til videre studier på universitet og høyskole, konkluderer rektor Berit Hetland.

.

Olav Schewe under presentasjonen av opplegget i studieteknikk for Vg1-elevene

.

Elevene jobber digitalt med oppgaver og filmer som illustrerer effektive studieteknikker