Programmering og modellering

Programmering og modellering er nå godt i gang som nytt fag ved Valler vgs. Det er over femti elever som har valgt faget. Her kan du lese mer om et prosjekt elevene jobber med nå i høst.

Lærerne jobber tverrfaglig mellom matematikk og realfagene og opplever stor interesse og engasjement hos elevene. Stor interesse for det egenutviklede faget har det også vært både fra  politikere og andre skoler som vil starte opp.

Dybde og relevans

Per Husum og Andreas Haraldsrud, som er lærerne i programmering og modellering legger vekt på at faget skal gi elevene mulighet for dybdelæring i både matematikk og andre realfag de studerer. Vi har en ambisjon om at elevene i enda større grad skal oppleve relevansen i de ulike fagene og anvende dem praktisk når de programmerer, forteller de.

Prosjekt

Vi var med på oppstarten av et nytt prosjekt der elevene kunne velge mellom tre oppgaver. Oppgave 1 handlet om fysikk og beregning av energien som frigjøres i kjernefysiske prosesser. Oppgave 2 var fra fagfeltet kjemi og tok utgangspunkt i støkiometriske beregninger, mens oppgave 3 handlet om DNA-sekvenser og gener i biologi. Elevene ble delt i grupper på tre som skulle samarbeide.

Oppgavene var todelt. Først en grunnleggende oppgave som elevene måtte gjøre, deretter en mer komplisert oppgave som de kunne gjøre hvis de ble tidlig ferdig og trengte en ekstra utfordring.

Andreas Haraldsrud underviser i faget Programmering <br> og modellering
Andreas Haraldsrud underviser i faget Programmering
og modellering

Prosjektrapport

Etter prosjektet skal elevene levere en rapport i tillegg til programmet de har utviklet. Der skal elevene beskrive hvordan de samarbeidet om utviklingen av programmet. De skal også beskrive prosessen og forklare hva de har gjort og begrunne hvorfor de har valgt ulike løsninger. De skal videre beskrive hvordan programmet fungerer og ikke minst drøfte hvordan det kan videreutvikles til å bli enda bedre. Elevene skal også legge inn kommentarer underveis i programmet, nettopp med tanke på prosess og videreutvikling.

Hva sier elevene om faget?

Vi spurte noen av elevene om deres erfaringer med programmering og modellering så langt.

Martin Augestad, Marcel Wrzos-Kaminski og Aksel Skjevdal samarbeider om biologioppgaven. På spørsmål om hvordan de jobber med faget i undervisningstimene, svarer de at det ligner litt på matematikktimene. Læreren gjennomgår gjerne teori først og så jobber vi med "små" programmeringsoppgaver og får veiledning i prosessen. Det er noe individuelt arbeid, men mye av jobbingen foregår i samarbeid med andre.

Hvordan vurderes dere i faget? - Vi har innleveringer, prøver og prosjekter slik som dette, svarer de. Så er det er jo viktig at programmene vi lager virker. Det er også et mål at programmene skal være oversiktlige og enkle i kommandostrukturen.

Vi liker faget veldig godt sier Stine Olsen, Elise Aurora Medhus og  og Jenny Sofie Dragland. Vi må virkelig tenke selv og være kreative. Det er spennende og litt utfordrende at vi må være selvstendige og virkelig utvikle noe på egen hånd, sier jentene. I programmering er en viktig del av faget å gjøre feil, finne feilen, komme seg videre og lære noe av de feilene vi gjør, avslutter de.

Andreas Haraldsrud har skrevet lærebok i faget.
Andreas Haraldsrud har skrevet lærebok i faget.

Læreplan og lærebok

Lærerne Per Husum og Andreas Haraldsrud har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet laget læreplanen til faget.

Andreas har i tillegg skrevet en helt ny lærebok i faget som elevene bruker allerede i år.

Statsministeren og kunnskapsministeren på befaring

Programmering og modellering er et stykke pionerarbeid som har vakt interesse langt utenfor Valler. I oktober var statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Henrik Asheim på besøk for å lære mer om det nye faget.

Se video fra besøket her

Kontaktperson

HAAR

Andreas Drolsum Haraldsrud

Naturfag, Kjemi, Programmering og modellering.

E-post Andreas.Drolsum.Haraldsrud@valler.vgs.no

Tlf: 67805750