Samarbeid med bistandsorganisasjonen Sabona

Valler innleder i høst et samarbeid med Sabona om et elevdrevet bistandsprosjekt i Zimbabwe.

Stor interesse for sabonaprosjektet

Skolekomitéen for samarbeid med Sabona hadde sitt første møte fredag 7.september. Komitéen ble dannet etter massiv interesse fra elever fra alle trinn om å være med i komitéen og består av rundt tyve elever og en håndfull lærere. I juni 2018 bestemte elevrådet at Valler skal samarbeide med den norske bistandsorganisasjonen Sabona som et alternativ til OD-innsamlingen. Skolekomitéen og elevrådet fikk i dag besøk av Ynghild Solholm, grunnleggeren av organisasjonen, og elevgruppen var tydelig preget av det hun hadde å fortelle.

Sabonas utgangspunkt

Ynghild Solholm var knapt 20 år da hun reiste fra en trygg hverdag i Asker og Bærum til Zimbabwe for å brette opp ermene og hjelpe mennesker som trengte henne. Det har hun ikke angret på, selv om arbeidet med å skape en slagkraftig bistandsorganisasjon med svært liten administrasjon har betydd at hun har måttet leve i landsbyen og lide med dem hun ville hjelpe. – Det er ikke mulig å tilrettelegge for god bruk av ressurser hvis man ikke hører på lokalbefolkningen, sier hun. Og det er nettopp dette ufiltrerte innsynet i en veldig annerledes hverdag som appellerer til vallerelevene.

Helt i tråd med Vallers motto

- Prosjektet er helt i tråd med Vallers motto «Hjerte og ånd, vilje og ansvar» og nå er vi veldig klare for å komme i gang og handle, sier elev og pådriver for byttet fra OD til Sabona, Henrik von Tangen-Jordan. Sabonadagen avholdes torsdag 01. november, men elevengasjementet strekker seg allerede langt utover denne innsamlingsdagen. Det er nok ikke overambisiøst å påstå at alle med en tilknytning til Valler snart vil erfare hva det vil si å ha satt vallerelever i sving.

 

Pådriver i elevrådet, Henrik von Tangen Jordan i samtale med lærer
Frode Bjerkehagen Smeland