Nyheter

Innovasjonscamp

På onsdag 2.november var det innovasjonscamp for hele 2.klasse på Valler. I samarbeid med Ungt Entrepenørskap i Akershusble det fokusert på kreativitet og nyskapning i forhold til fremtdige energiløsninger

Lysbilder fra kontaktmøter i høst

Her kan du se lysbildene som ble presentert på kontaktmøtet for Vg3 torsdag 20.oktober, Vg2 tirsdag 8.november og Vg1 torsdag 17. november. Du kan også lese mer om rutiner til den nye fraværsregelen.

Vallersjakken er i gang

Høstens sjakkturnering startet opp i september. Hver torsdag i storefri går det partier i lynsjakk. Turneringen i høst er individuell med finalerunde rett før jul. Etter jul starter vi opp lagsjakk. Da er det klassene som skal konkurrere mot hverandre.

Elevrådssemniaret

Elevrådsseminaret er en viktig arena for å jobbe med det sosiale miljøet på Valler og skape engasjement for alle elevarrangementene på skolen. Alle tillitselevene i klassene deltar og får også opplæring i elevenes plikter og rettigheter.

Lysbilder fra kontaktmøtet på Vg1

Her kan du se gjennom lysbildene som ble presentert på kontaktmøtet for Vg1 torsdag 25.august.

Skolestart på Valler høsten 2016

Første skoledag er onsdag 17.august. Vg2 og Vg3 møter kl. 09.00. Vg1 møter kl. 10.00.

Har du søkt videregående opplæring for høsten 2016?

Her finner du viktig informasjon om hvordan inntaket foregår. Viktige datoer, hvordan du svarer på tilbud, stipend fra lånekassen, skoleskyss, klage på inntak og skoleskyss og skolestart

Fadderopplæring

I dag har det vært fadderopplæring, så nå er vi topp forberedt på å ta i mot de nye elevene som begynner i 1.klasse til høsten, sier Eline og Tuva som står i spissen for fadderprogrammet på Valler. Med seg på laget har de rådgiverne Ida Selmer og Kim Thorkildsen og miljøarbeider Andreas Hasund Ødegård...og ca. 70 faddere.

Studieteknikk

Studieteknikk er et hovedsatsingsområde på Valler. Frem mot tentamen og eksamen får elevene i 3.klasse høre på erfaringene til Olav Schewe. Han har skrevet boken "Superstudent - lær mer effektivt og få bedre karakterer" og er en stor ressursperson på feltet.

Åpen skole

Nesten 450 tiendeklasinger besøkte Valler på Åpen skole 25. og 26.januar. De fikk informasjon om studiespesialisering og fagtilbud, guidet tur på skolen, besøk i undervisningen og ikke minst snakke med vallerelevene om faglige og sosiale aktiviteter, om hvordan det er å være elev på Valler.