Vitnemål - kompetansebevis

SOMMEREN 2020 gjelder dette

Nytt vitnemål etter forbedring av karakterer på privatisteksamen, frist 5. juli kl. 12

Hvis du har tatt fag på privatisten og forbedret karakterer som du ønsker på vitnemålet, må du sende e-post til adm.leder Leif Anders Larsen, og merk e-posten med "Privatist-forbedring", og gi e-posten "høy prioritet".

Du må oppgi fødselsnummer og hvilke fag du ønsker å bytte ut på vitnemålet. Har du tatt privatisteksamen utenfor Akershus fylkeskommune, må du legge ved kompetansebevis på de nye karakterene i tillegg. Karakterutskrift er ikke gyldig dokumentasjon.

 

...........................

 

Førstegangsvitnemål

Originalt førstegangsvitnemål er gratis det året eleven avslutter videregående utdannelse. Det kan hentes på skolen siste uke i juni, evt. sendes det til adressen skolen har fått oppgitt. Elektronisk versjon lastes opp til Samordna Opptak

Kompetansebevis

Elever som ikke får vitnemål ved skoleslutt får kompetansebevis. Disse sendes i posten til Vg3 elever som ikke henter siste uke i juni. Vg1 og Vg2 elever som ikke er tilstede siste skoledag må avtale med kontaktlærer før siste skoledag om overlevering av denne.

Eksamensklage

Medhold på eksamensklage eller standpunktklage gir rett til nytt førstegangsvitnemål. Ta kontakt med Leif Anders Larsen.

Duplikater

Duplikater av vitnemål og kompetansebevis kan bestilles ved henvendelse på e-post til Leif Anders Larsen. Vitnemålet vil bli stemplet med «Duplikat ‘dato’».  Oppgi adresse vitnemålet skal sendes til.

Forbedringsvitnemål

Forbedringsvitnemål kan bestilles ved henvendelse på e-post til Leif Anders Larsen. Elever som har forbedret karakterer, eller har tatt nye fag, må dokumentere disse med kompetansebevis fra privatistskolen. Eleven må presisere hvilke karakterer som han/hun ønsker å ha med på vitnemålet. Karakterprotokoll eller karakterutskrift er ikke gyldig bevis. Unntaket er hvis privatisteksamenen er avlagt på en privatistskole i Akershus. Da vil eksamensresultatene være tilgjengelige for Valler via fylket. Oppgi adresse vitnemålet skal sendes til.

Elektronisk versjon

Elektronisk versjon av forbedringsvitnemålet lastes opp til Samordna Opptak samtidig som papirversjon utstedes. Vitnemål sendes ikke som PDF eller bilde. PDF eller bilde-versjoner er ikke juridisk gyldige som vitnemål.

Posten

Vitnemål blir tilsendt i posten så snart vi har behandlet bestillingen.

Oversettelse

Oversettelse av vitnemål gjøres på bestilling til Leif Anders Larsen.