Privatisteksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

Viktig informasjon om privatisteksamen

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

Elever kan ikke uten videre ta privatisteksamen å gå ut av undervisningsfag på skolen og dermed bli deltidselev:

Oppmelding til privatisteksamen styres av forskrift til opplæringslovens § 3-27. I tredje avsnitt heter det at «Den som er elev i eit fag ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikkje melde seg som privatist i faget til denne eksamenen. Den som er teken inn som fulltidselev til vidaregående opplæring, kan ikkje melde seg til eksamen utan at fylkeskommunen innvilgar at eleven kan bli deltidselev, jf. § 6-5 tredje ledd.»

§ 6-5 tredje ledd lyder som følger: «Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar.»

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget). Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen. 

Nye fag tatt som privatist kan ikke erstatte fag tatt som elev på et førstegangsvitnemål. Unntaket er 1P/1T. 

Les mer om privatisteksamen i Akershus fylkeskommune

Meld deg opp til privatisteksamen her