Elevrådet på Valler

Valler har et aktivt elevråd som bidrar til det gode sosiale miljøet på skolen.

Styret i elevrådet 2018 består av:

  • Eskil Borge Saksvik, leder
  • Anne Høie Guettler, nestleder
  • Marthe Landmark, styremedlem
  • Mari Kvarenes Baann, styremedlem
  • Henrik Folke Olsen Hellum, styremedlem
  • Alexander Wist, styremedlem
  • Kathrine Thoen Hansen, styremedlem

Elevrådets arbeid:

  • Elevrådet på Valler jobber aktivt for høy trivsel og gode arbeidsforhold for elevene.
  • Elevrådet arrangerer Operasjon dagsverk og sosiale aktiviteter på skolen.
  • Elevrådet møter skolens ledelse en gang i uken i samarbeid for en positiv utvikling på Valler.

Kontaktperson

Elevråd Valler vgs

E-post elevrad@valler.vgs.no