Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget på Valler møtes jevnlig og er et viktig samarbeidsforum for det faglige og psykososiale miljøet på skolen.