Helsetjenester for ungdom

Informasjon om skolehelsetjenester for ungdom 

Skolehelsetjenesten i Bærum kommune består av:

Helsesykepleier på den enkelte skole.

PHTU, Psykisk helseteam ungdom https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/psykisk-helseteam/

Helsestasjon for ungdom  

Helsestasjon for gutter

Rusforebyggende team

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/helsestasjon-for-ungdom/