Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er til stede på skolen til faste tidspunkter hver uke. PPT samarbeider med skolens rådgivere og helsesøster. Du kan ta kontakt med PPT direkte eller via kontaktlærer eller rådgiver.

PPT bistår også skolene med systemarbeid for å legge til rette for tilpasset opplæring, godt læringsmiljø, kompetanseheving og overgangen fra grunnskolen til videregående skole.

PP-rådgiver på Valler er Maria van der Weijde. Hun er på skolen hver mandag.
PP-rådgiver kan gi hjelp i forhold til opplæringssituasjonen, personlige eller sosiale vansker.

I de flest tilfellene prøver vi å løse problemer ved at vi snakker sammen. Andre ganger kan vi finne løsninger sammen med skolens fagfolk eller instanser utenfor skolen.

Når Maria ikke er på Valler kan du nå henne på e-post:  Maria.van.der.Weijde@afk.no