Utdannings- og yrkesveiledning

Vi gir deg råd om valg av fag og utdanning på videregående skole og for fremtiden. Gjennom tre år på Valler ønsker vi å bevisstgjøre og støtte elevene i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge sin egen karriere.

Vi gir rettledning og råd ved valg av utdanningsprogram, programområder og fag og
formidler studie- og yrkesorientering i grupper og individuelt.

Vi har også kontakt med ungdomsskoler, utdanningsinstitusjoner og næringslivet i forbindelse med studie- og yrkesorientering.

Gjennom hele skoleåret har vi ulike arrangementer og foredrag for elevene på Valler.

Du kan lese mer om aktivitetene i skolens karrierebrosjyre

Under finner du nyttige lenker for videre studier

Studier i Norge

www.samordnaopptak.no
Koordinerer opptak til universiteter og høgskoler

www.utdanning.no
Oversikt utdanninger og yrker

www.lanekassen.no
Statens lånekasse for utdanning

www.studieguiden.no
Oversikt over studier i Norge og utlandet. Karrieretest

www.folkehogskole.no
78 forskjellige skoler

www.raadgivernett.no
Rådgivernett - Er utviklet for å gi en oversikt over det nasjonalt tilgjengelige informasjons- og veiledningstilbudet

Studier i utlandet

www.ansa.no
Oversikt over og praktisk informasjon om utenlandsstudier

www.eurodesk.no
Eurodesk tilbyr informasjon om studier, stipend og jobb i Europa

Vg 2 i utlandet - utvekslingsår

www.yfu.no
Utvekslingsstudent et år (VG 2) (ikke kommersiell)

www.afs.no
Utvekslingsstudent et år (VG 2) (ikke kommersiell)

Interessetester, CV- test m.m

www.nav.no
Interessetester, arbeidsmarked- og jobbmuligheter

www.velgriktig.no
Informasjon om realfag i videregående og høyere utdanning. CV-test

 

 

 

 

Kontaktpersoner

SEL

Ida Selmer

Rådgiver. Lærer i kroppsøving.

Underviser i kroppsøving

E-post ida.selmer@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

Synnøve Skjelten

Rådgiver. Lærer i samfunnsfag.

E-post Synnove.Skjelten@valler.vgs.no

Tlf: 67805750