Samarbeid med politiet

Akershus fylkeskommune og Asker og Bærum politidistrikt har et formalisert samarbeid for å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene.

Som en av de videregående skolene i Akershus har Valler en avtale om samarbeid med politiet. I den forbindelse informerer vi om følgende:

Skolens fellesområder herunder skolegård, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med politihund. Dette vil kunne skje flere ganger i løpet av skoleåret, gjerne uanmeldt, med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at elevene ikke gjemmer narkotika på skolen.

Forebygging er en sentral politioppgave og dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å forebygge narkotikaovertredelser.

Politiet vil også avlegge skolen et besøk som en del av den forebyggende narkotikainnsatsen.

 

Russebusser og russefeiring

Ungdomspatruljen i Asker og Bærum politidistrikt ser med bekymring på en utvikling som innebærer økt rivalisering mellom russebusser.

Les informasjonsskriv fra politiet her (DOC: 86 k)