Skolekort

Du får et ID-kort på skolen. Dette brukes blant annet som lånekort på skolebiblioteket, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle elevene får skolekort som bevis på at de er elever ved skolen. Kortene lages i forbindelse med at elevene fotograferes på VG1, og inneholder bilde og fødselsdato.

Eleven beholder kortet så lenge han/hun er elev ved skolen. Kortet fornyes ved at det klistres en oblat på for hvert skoleår. Skolekortet kan være greit å bruke når du skal låne bøker på biblioteket, eller som identifikasjonspapir på bussen.

ID-kortet brukes hvis du vil benytte deg av selvbetjent utlån på skolebiblioteket.

Kortet kan også brukes på skriverne på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til nærmeste tilgjengelige skriver, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine.

Kontaktpersoner

MOL-1

Elizabeth Mollerup

Kontorfullmektig

E-post elizabeth.mollerup@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

ANNEMA

Anne Marit Ylven Vibe

Adm. konsulent

E-post Anne.Marit.Ylven.Vibe@valler.vgs.no

Tlf: 67805750