Branninstruks

Intern branninstruks

1. Den som merker brann i skolebygningen, slår øyeblikkelig alarm innen skolen.

2. Når brann merkes i skolebygningen eller den lokale brannalarmen går, rømmes bygningen etter følgende regler:

Elever og lærere

Elevene rømmer bygningen i raskt tempo, uten å løpe.

Yttertøy og skolesaker tas ikke med.

Læreren sørger for at alle vinduer og dører lukkes, og forlater klasserommet som den siste.

Klassens tillitselev eller en annen, utpekt av læreren, leder utmarsjen helt ut av bygningen. Er nærmeste trappenedgang sperret ved røyk eller på annen måte, leder tillitseleven klassen til annen trappenedgang.

Møtested er idrettsplassen, lengst vekk fra skolebygningen. Her samles alle klasser/grupper til avmelding.

Øvrige ansatte

Er kjent med hvilke oppgaver den enkelte skal utføre ved brannalarm. Jfr. oppdatert ansvarsfordeling fra brannvernansvarlig og rektor.

Alle rømningsveier er merket med egne skilt.

Det er brannstige fra taket utenfor kjemisal; stige fører ned til bakkeplan.

Lærere og ansatte som ikke har time bidrar til å få alle godt inn på idrettsplassen.

Rømming av hovedbygningen skjer gjennom følgende utganger

Gr.rom 11-1.etg. Sidetrapp/baktrapp, alt. hovedtrapp
Klasserom 11 - 13 1.etg. Hovedtrapp, alt. sidetrapp/baktrapp
Klasserom 14 - 16 1.etg. Sidetrapp/baktrapp, alt. hovedtrapp

Gr.rom 21 2.etg. Sidetrapp/baktrapp, alt. hovedtrapp
Klasserom 21 – 23, 27-28 2.etg. Hovedtrapp, alt. sidetrapp/baktrapp
Klasserom 24 – 26 2.etg. Sidetrapp/baktrapp, alt. hovedtrapp

Fysikk 3.etg. Hovedtrapp, alt. sidetrapp/baktrapp
Alt. rømningsvei fra Kjemisal og ut på taket!
Kjemi 3.etg. Hovedtrapp, alt. sidetrapp/baktrapp
Alt. rømningsvei fra dette rommet: Ut på taket!

Auditoriet u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Bibliotek u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Biologi u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Klasserom 05 u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Kantinerom u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Formingsrom u.etg. Sidetrapp/baktrapp
Gr.rom 01 u.etg. Sidetrapp/baktrapp
Gymsal I u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Naturfag u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Rom 02 u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Rom 03 u.etg. v/ Elevkantinen, alt. v/bunnen av hovedtrapp
Klasserom 04 u.etg. v/ Elevkantinen, alt v/bunnen av hovedtrapp
Skrivestue u.etg. v/ Elevkantinen, alt v/bunnen av hovedtrapp
Styrkerom u.etg. v/ Elevkantinen, alt v/bunnen av hovedtrapp

Gymsal 2 Hovedinngang eller bakdør

INSTRUKS VED BRANNALARM - ANSVARSFORDELING