Internasjonalt samarbeid med Sabona

Valler innledet høsten 2018 et samarbeid med den norske bistandsorganisasjonen Sabona om et elevdrevet bistandsprosjekt i Zimbabwe.

Stor interesse for sabonaprosjektet

Skolekomitéen for samarbeid med Sabona hadde sitt første møte fredag 7.september 2018. Komitéen ble dannet etter massiv interesse fra elever fra alle trinn om å være med i komitéen og består av rundt tyve elever med støtte fra miljøarbeider Eileen Eldjarn Rognstad. I juni 2018 bestemte elevrådet at Valler skal samarbeide med den norske bistandsorganisasjonen Sabona som et alternativ til OD-innsamlingen. Skolekomitéen og elevrådet har hatt flere besøk av Ynghild Solholm, grunnleggeren av organisasjonen, som har snakket om betydningen av prosjektene og støtten fra Norge, for barn og unge på landsbygda i Zimbawe.

Sabonakomiteen 2019
Sabonakomiteen 2019

Sabonas utgangspunkt

Ynghild Solholm var knapt 20 år da hun reiste fra en trygg hverdag i Asker og Bærum til Zimbabwe for å brette opp ermene og hjelpe mennesker som trengte henne. Det har hun ikke angret på, selv om arbeidet med å skape en slagkraftig bistandsorganisasjon med svært liten administrasjon har betydd at hun har måttet leve i landsbyen og lide med dem hun ville hjelpe. – Det er ikke mulig å tilrettelegge for god bruk av ressurser hvis man ikke hører på lokalbefolkningen, sier hun. Og det er nettopp dette ufiltrerte innsynet i en veldig annerledes hverdag som appellerer til vallerelevene.

Helt i tråd med Vallers motto

"Prosjektet er helt i tråd med Vallers motto «Hjerte og ånd, vilje og ansvar» og vi var veldig klare for å komme i gang og handle, sier elevrådsleder og pådriver for byttet fra OD til Sabona, Henrik von Tangen-Jordan. Sabonadagen avholdes i starten av november, men elevengasjementet strekker seg allerede langt utover denne innsamlingsdagen, blant annet med kakesalg i kantinen en gang i uken. Leder i Sabonakomiteen, Wiktoria Stepien er meget fornøyd med det første året. "På innsamlingsdagen den 1.november fikk vi inn hele 211.000 kroner, og engasjementet har vært stort blandt elevene. Vi har fått veldig positiv tilbakemelding fra Sabona og kjenner at dette er meningsfullt og så "nært" at vi kan følge med på hva som skjer i det prosjektet vi støtter i Zimbabwe."

 

Pådriver i elevrådet, Henrik von Tangen Jordan i samtale med lærer
Frode Bjerkehagen Smeland