Skolens ledelse

 

 Valler vgs.
Valler vgs.

Kontaktpersoner

HET

Berit Synnøve Hetland

Rektor

E-post Berit.Synnove.Hetland@valler.vgs.no

Tlf: 40245906(m.) / 67805750

SAN

Brage Sandmoen

Assisterende rektor

Underviser i historie

E-post brage.sandmoen@valler.vgs.no

Tlf: 91773907(m.) / 67805750

Tom Tallak Solbu

Studieleder

Underviser i matematikk

E-post Tom.Tallak.Solbu@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

Live Marie Toft Sundbye

Undervisningsleder

Underviser i samfunnsøkonomi

E-post Live.Marie.Toft.Sundbye@valler.vgs.no

Tlf: 93094421(m) /67805750

Leif Anders Bjerkelund Larsen

Administrasjonsleder

E-post leif.anders.larsen@valler.vgs.no

Tlf: 92235626(m.) / 67805750

Ann-Kristin Hjelde

Avdelingsleder for realfag

Underviser i matematikk

E-post ann-kristin.hjelde@valler.vgs.no

Tlf: 67805750

Ingunn Johansen Brenne

Avdelingsleder for norsk.

Underviser i norsk

E-post Ingunn.Johansen.Brenne@valler.vgs.no

Tlf: 67805750