Fullført og bestått

Gjennom tett oppfølging av elevenes faglige progresjon, fornuftig tilrettelegging og gode rutiner for oppfølging av fravær forøker vi å få flest mulig gjennom skolen med vitnemål og studiekompetanse.